Innstilling til ny KrF-ledelse klar før jul

Lederen i valgkomiteen i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, tar sikte på å ha innstillingen til ny ledelse klar før jul. Valgene finner sted på et ekstraordinært landsmøte i Bergen 23. januar.