Historisk budsjettforlik til fem milliarder

Arbeiderpartiet og regjeringspartiene har inngått en historiskbudsjettavtale for 2004 etter tre dagers intense forhandlinger.Regjeringen har omdisponert fem milliarder kroner for å komme Ap imøte.