Bønder klare til aksjon

Bøndene over hele landet varsler bråk og tøffe aksjoner, hvisstaten ikke øker rammene i det forestående jordbruksoppgjøret.