Dommer i Baneheia-saken erklært inhabil

En av legdommerne som er trukket ut i rettssaken etterBaneheia-drapene, er erklært inhabil og tatt av saken.