Byfolk støtter bønder

76 prosent av befolkningen vil beholde omfanget på dagens norske landbruk. Men knapt halvparten mener bøndene bør få bedre betalt for maten de produserer.