600 politifolk på 285.000 innbyggere

Neste fredag, 9. november, utnevnes politimestrene i de nye store politidistriktene. Dermed er om— formingen av politi-Norge i gang.