Ludvigsen blir i Frimurerlosjen

Fiskeriminister Svein Ludvigsen har ikke vært i kontakt med noen av sine losjebrødre i fiskerinæringen gjennom Frimurerlosjen, og ser ingen grunn til å melde seg ut.