Forsvarsforeningen bekymret

Norges Forsvarsforening er bekymret for både pengestrømmen til de militære styrkene og gjennomføringen av verneplikten.