Økt TV-lisens ga løft i NRK-regnskapet

Økte lisensinntekter og reduserte personalkostnader ga NRK en resultatforbedring på 134 millioner kroner i fjor sammenlignet med året før.