- Systemet har sviktet

Sosialpolitiker Olav Gunnar Ballo (SV) mener at kvaliteten på behandlingen ved norske sykehus lider under høye driftskostnader.