Ny røykelov vil føre til røykekutt

En av tre sier de vil slutte å røyke eller røyke mindre når den nye røykeloven trer i kraft neste år.