Eksamens- karakterer på samme nivå som i fjor

3,2 ble snittkarakteren på årets eksamener i den videregående skolen. Det er det samme som i fjor.