10 millioner i bot til Jernbaneverket for Åsta-ulykken

Riksadvokaten har utferdiget en bot på 10 millioner kroner iforetakstraff mot Jernbaneverket for Åsta-ulykken 4. januar 2000.