Protest mot helikopter i ruteflyging på Røst

Befolkningen på Røst protesterer kraftig på at de igjen tilbys helikopterskyss når de må til Bodø, eller hjem igjen. Dette vil de ta opp med samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.