Knudsen lover sjøfolk 250 millioner i skattelette

Næringsminister Grete Knudsen vil gi 1.000 norske sjøfolk i utenriks ferjefart nullskatt for å hindre at de blir satt på land.