Ikkje meining i å fri til innvandrarane

Statsvitar Kjell Eirik Kval forstår ikkje poenget med politikaranesine sjarmøretappar ovanfor innvandrargruppene i forkant avStortingsvalet.