Flere overdoser - færre tilbud

Den forrige sosialministeren startet tre prosjekter for tungerusmisbrukere og deres pårørende i Rogaland. Etterfølger GuriIngebrigtsen har i utgangspunktet gitt avslag til samtlige.