Regjeringen Bondevik godt mottatt

Bondeviks andre regjering blir møtt med godord og forventninger fra mange hold. Organisasjoner fra LO til homsebevegelsen, fra miljøbevegelsen til lærerorganisasjonene stiller seg positivt avventende til den nye regjeringen.