Barneombudet: Helsesøstre bør få skrive ut p-piller

Barneombud Trond Waage mener helsesøstre og jordmødre bør få skrive ut p-piller, men at pillene ikke må erstatte råd og veiledning til unge jenter.