POT anser miltbrannfaren i Norge for lav

Politiets overvåkingstjeneste (POT) har fått melding om et titall mistenkelige postforsendelser. POT anser likevel faren for miltbrannsmitte i Norge som lav.