Clemet: Flere reformer nødvendig

Utdannings— og forskningsminister Kristin Clemet varsler en rekke nye reformer på skole- og utdanningssektoren.