Vegvesenet: Eldre biler er dødsfeller

Bilens alder kan skille mellom liv og død ved ulykker, viser en ny undersøkelse.