Forsvaret skal overvåke kysten

Forsvarets radar— stasjoner vil bli dratt inn i overvåkningen av den sivile skipstrafikken langs kysten som et ledd i arbeidet med å forebygge havarier. Dessuten skal arbeidet med elektroniske sjøkart være ferdig innen fem år.