Inger-Else Stabel ny høyesterettsdommer

Trygderettens leder Inger-Else Stabel ble i statsråd fredag utnevnt til dommer i Høyesterett.