Norsk Lektorlag får beholde navnet

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist Lærerforbundets anke etter at Borgarting lagmannsrett avgjorde at Norsk Lektorlag fortsatte kan hete Norsk Lektorlag.