Strid i forsvarsledelsen om flytteforslag til Jåttå

Flere generaler vil heller være i Oslo enn å flytte til Jåttå iStavanger.