Holder på forklaringen

Jan Helge Andersen forklarte i går med stor presisjon om sine egneog Viggo Kristiansens bevegelser i Baneheia 19. mai 2000.