Flere uføretrygdede enn industriarbeidere

Antallet uføretrygdede øker og er nå høyere enn antallet industriarbeidere.