Oppfordrer til sladring på skolen

Elevorganisasjonen sparket i dag i gang Eksamensaksjonen 2003. Deoppfordrer alle elever i Norge om å rapportere hvordan forholdene var påderes eksamener.