Hver tredje kosovoalbaner tilbake til Norge

Hver tredje kosovoalbaner som fikk 15.000 kroner i støtte for å etablere seg i hjemlandet, returnerte til Norge. Myndighetene har brukt til sammen 26 millioner kroner på dem som er kommet tilbake.