Trond Giske sier nei til støtte til kristne privatskoler

Utdanningsminister Trond Giske vil si nei til statlig støtte til drift av kristne privatskoler som bidrar til å forringe holdningene til likestilling mellom kjønnene og lærer barn at vold er godtatt som avstraffelse i hjemmet.