Lover å følge opp klimameldingen

Klima var et av temaene som ble tatt hyppigst opp da kong Harald leste den avtroppende regjeringens trontale under åpningen av Stortinget onsdag.