Mattilsynet vil tillate slanger og øgler i Norge

Mattilsynet foreslår å oppheve forbudet mot å ha herptiler — slanger, øgler, skilpadder og amfibier - som hobbydyr.