Flere journalister kartlagt av Etterretningsbataljonen

Kartleggingen av norske journalister er mer omfattende enn det som hittil har kommet fram. To Dagblad-journalister skal også ha blitt kartlagt av Etterretningsbataljonen i Forsvaret.