Dette er kvinnenes sak nr. 1

Tirsdag er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Hva er den viktigste kvinnesaken i 2013?