Erik Solheim synes ikke andre skal ta æren for klimameldingen

Tidligere miljø— og utviklingsminister Erik Solheim synes ikke andre skal stjele æren for klimameldingen. Han betegner avgått statssekretær Heidi Sørensen som klimameldingens mor.