Bondekravet vil koste oss 33 øre dagen

Bondeorganisasjonenes krav i årets jordbruksoppgjør vil koste forbrukerne rundt 120 kroner i året i form av høyere matutgifter.