- Taushetsplikten var til hinder

Politiet bør få vite hvem som er innlagt og på hvilket sykehus de behandles når store hendelser skjer, mener helsedirektøren.