• - Alkohol er det rusmiddelet som er mest brukt og som medfører størst skade i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Jon Ingemundsen

Helse-Høie med alkokampanje før julebordene

Selv om alkohol er et lovlig rusmiddel, går det klare grenser for bruken. Halvparten av befolkningen mener bartendere og servitører bør være flinkere til å avvise påvirkede personer.