Færre institusjonsplasser i barnevernet

Siden 2004 har bruken av institusjoner i barnevernet gått ned med 19 prosent, viser en ny rapport. Fagfolk mener mange barn og unge dermed ikke får den hjelpen de trenger.