• I en ny undersøkelse svarer 25 prosent av de spurte at de ikke stoler på myndighetenes råd om vaksinering. Folkehelseinstituttet tror skepsisen skyldes svineinfluensapandemien.

Én av fire stoler ikke på myndighetenes vaksineanbefalinger

I en ny undersøkelse svarer 25 prosent av de spurte at de ikke stoler på myndighetenes råd om vaksinering. Folkehelseinstituttet tror skepsisen skyldes svineinfluensapandemien.