Dårlig planlegging årsak til brann på Mongstad

Statoil innrømmer at mangelfull planlegging og utilstrekkelig kommunikasjon var bakenforliggende årsaker til brannen på raffineriet på Mongstad 12. juli i år.