-Ikkje Høybråten her

Roar Obrestad, leiar i KrF sin nominasjonskomite her i fylket, er så godt som sikker på at det ikkje kjem på tale å gje Høybråten ein plass på lissta i Rogaland.