Norske tiltak etter fugleinfluensautbrudd i Sør-Afrika