Forslagene til bedre terrorbekjempelse i stampe

Justisdepartementets lovavdeling er så vidt begynt å se på forslagene til en mer effektiv terrorbekjempelse. Det er nå gått 15 måneder siden Lund-utvalget leverte sin innstilling.