Kan miste retten til å selge tobakk

Butikker og kiosker som selger sigaretter og snus til mindreårige kan i fremtiden miste retten til å selge tobakk.