Skeptisk til effekt av skolegang i kristne friskoler