Billigere å inndrive bensinavgift

I 15 år har innbyggerne i Tromsø betalt bensinavgift i stedet forbompengeavgift. Med stor glede!