Ungdom bruker én milliard kroner på mobiltjenester