Kreft kan skyldes vaksine

Folkehelseinstituttet skal sjekke om en spesiell type lymfekreft kan knyttes til poliovaksinen svært mange nordmenn har fått.

Publisert: Publisert:
  • Torgeir Vølstad
    Debattleder i Aftenbladet
  • Line Noer Borrevik
iconDenne artikkelen er over 16 år gammel

DENNE ARTIKKELEN ER FRA 2004, og Aftenbladet gjør oppmerksom på at innholdet ikke lenger synes å være gyldig. Ifølge Faktisk.no er poliovaksinen som omtales ikke lenger i bruk. I studier gjennomført i ettertid har man ikke funnet noen sammenheng mellom vaksinen og kreft.

I svulstene til seks av ti pasienter med en spesiell lymfekreft er det funnet spor etter det som kan være en forurenset poliovaksine. Vaksinen ble også brukt i Norge, og alle født mellom 1943 og 1963 er i risikogruppen.

Apevirus På 1950— og 60-tallet ble en poliovaksine forurenset med et virus som angriper aper, Simian Virus 40 (SV40 - på norsk: apevirus 40). I en studie i Texas er arvestoff fra dette viruset nå funnet i 60 prosent av kreftprøvene hos mennesker med lymfekreft av typen non-Hodgkins lymfom, melder New Scientist.

I Norge oppdages det årlig cirka 650 tilfeller av denne lymfekreften, og tallet er stigende. Tidlig oppdaget behandles den med stråling, senere i forløpet med cellegift. Uten behandling er sykdommen dødelig etter få måneder.

20 årskull Den forurensete poliovaksinen - som i stort omfang reddet liv og helse - var i bruk i Norge fra 1957 til 1963. I denne perioden ble opp mot én million nordmenn vaksinert mot polio, eller poliomyelitt, som er sykdommens fulle navn. Ifølge informasjonsdirektør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet kan nordmenn født så tidlig som i 1943 ha fått vaksinen, fordi man i denne perioden poliovaksinerte flere aldersgrupper.

Bekrefter - Vi vet at vaksine fra den aktuelle produsenten ble brukt i Norge, men kan ikke si sikkert hvor mange som fikk den, sier divisjonsdirektør for smittevernavdelingen ved Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby, til Aftenbladet.

Ved MD Anderson Cancer Center i Houston i Texas ble arvestoff (DNA) fra SV40 nylig funnet i kreftsvulster hos 33 av 55 pasienter med nylig påvist non-Hodgkins lymfom. Ifølge New Scientist er det ikke ennå påvist sikker sammenheng mellom poliovaksinen og lymfekreften. Men i forsøk på gnagere er det angivelig slått fast at SV40 er årsak til flere typer kreft, inkludert lymfekreft.

I et annen forskningsprosjekt i Houston, ved Baylor College, kom det fram at 24 prosent av 115 pasienter med lymfekreft av flere typer var bærere av SV40. I kontrollgruppen med friske hadde ingen dette viruset i kroppen.

Sjekker kreftregister Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet mener det er knyttet for stor usikkerhet til årsakssammenhengen at det er grunn til å slå alarm. Likevel vil instituttet ta initiativ overfor Kreftregisteret for å undersøke om denne typen lymfekreft er overrepresentert i de aktuelle aldersgruppene.

— Det er lite hensiktsmessig å forsøke å kontakte alle i de 20 årskullene vi snakker om, og det er heller ingen mulighet for å påvise denne kreftformen før den faktisk har brutt ut.

Uansett må vi få sterkere holdepunkter for sammenhengen mellom vaksinen og denne kreftformen, før vi rykker ut, sier han.

Rundt 100 millioner mennesker fikk den forurensete poliovaksinen. Hittil er funn av apeviruset SV40 i mennesker hovedsakelig gjort i USA, Sør-Europa, Costa Rica og Japan.

Viruset smitter via spytt eller andre kroppsvæsker, slik virus gjerne gjør.

torgeir.volstad@ aftenbladet.no

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. - Folk vil få sjokk

  2. Person døde i ATV-ulykke ved Lysefjorden

  3. Amerikansk TV-stjerne funnet druknet

  4. Her jubler Dagmar (50) etter «livsfarlig» bragd: Dette har ingen nordmenn gjort før henne

  5. For to år siden døde tre mennesker på Sokn camping - denne gangen var det ikke folk i campingvogna da det tok fyr

  6. Har funne ei rekke grove lovbrot på KNM «Helge Ingstad»